Μοιραστείτε το άρθρο

Καλούνται οι μαθητές της Γ’ τάξης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση (Α-Δ) συμμετοχής στο σχολείο φοίτησής τους από 25/11/2020 έως και 30/11/2020.

Με την Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

  • Την Ομάδα Προσανατολισμού στα 4 μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε ένα μόνο πεδίο.
  • Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
  • Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος, για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Τα σχετικά στοιχεία  της Α-Δ είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω Τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο φορέα που τον ενδιαφέρει σε χρόνο που θα καθορίσει ο φορέας με σχετική προκήρυξη.
  • Ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.

Στην Α-Δ συμπληρώνονται μόνο τα πεδία με γκρι χρώμα και υποβάλλεται/αποστέλλεται με e-mail στο Λύκειο φοίτησης του μαθητή χωρίς δικαιολογητικά. Με νεώτερες οδηγίες, αργότερα, όλοι οι υποψήφιοι θα επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Μοιραστείτε το άρθρο