Μοιραστείτε το άρθρο

Νόμος 4873/2021 – ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021

https://www.e-nomothesia.gr/kat-nomothesia-genikou-endiapherontos/nomos-4873-2021-phek-248a-16-12-2021.html

Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Μοιραστείτε το άρθρο