Μοιραστείτε το άρθρο

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών, προκαταρκτικές Μάρτιο-Απρίλιο, ο αριθμός εισακτέων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Η Εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές.

Μοιραστείτε το άρθρο