Μοιραστείτε το άρθρο

Στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό Χρύσα Δούρου σε συνεργασία με τους μαθητές της Α΄ τάξης (Τμήμα Α2) η δράση με τίτλο: Η γλώσσα του τόπου μου: δημιουργία ενός θεματικού εγχειριδίου στην κρητική διάλεκτο. Στόχοι του προγράμματος ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου βάσει των θεματικών ενοτήτων της Έκθεσης-Έκφρασης της Α΄΄ Λυκείου, να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις ποικιλίες και τα επίπεδα του επικοινωνιακού λόγου, να εμβαθύνουν στα διαλεκτικά στοιχεία έτσι ώστε να είναι ικανοί να επικοινωνούν ευκολότερα οπουδήποτε βρεθούν και, τέλος, να συνειδητοποιήσουν ότι οι γλωσσικές ποικιλίες αποτελούν πηγή εμπλουτισμού της επίσημης γλώσσας. Το εγχειρίδιο παρουσιάστηκε από τους μαθητές του Α2 στους εκπαιδευτικούς του σχολείου την Πέμπτη 19/5/2022.

Η γλώσσα του τόπου μου: δημιουργία ενός θεματικού εγχειριδίου στην κρητική διάλεκτο

Μοιραστείτε το άρθρο