Μοιραστείτε το άρθρο

Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση.

Το σχολείο αποτελεί Κόμβο Έρευνας και Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση και είναι συνεργαζόμενος φορέας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο Έργου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη του επιστημονικού και γλωσσικού γραμματισμού σε μαθητές στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών στη βάση του τρίπτυχου Γλώσσα-Επιστήμη-Κοινωνία. Επιδιώκεται, δηλαδή, οι μαθητές του σχολείου μας να διευρύνουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης τους, να μπορούν να διατυπώνουν λόγο γλωσσικά και επιστημονικά κατάλληλο για τα φυσικά φαινόμενα που τους περιβάλλουν και να ερμηνεύουν κριτικά τον επιστημονικό λόγο που παράγεται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο όπου ζουν και δρουν.

Ο στόχος αυτός πραγματοποιείται μέσω της διδακτικής αξιοποίησης του Εικονογραφημένου Λεξικού Φυσικής για το Σχολείο – Ε.Λε.Φυ.Σ. (www.elefys.gr). Το ΕΛεΦυΣ αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενταγμένο στον Θεματικό Κύκλο «Δημιουργώ & Καινοτομώ» στην «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων» του Ι.Ε.Π. και αποτελεί μία από τις εφαρμογές της εκπαιδευτικής Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο του Έργου, στο σχολείο μας υλοποιούνται διδακτικές παρεμβάσεις με τη χρήση του ΕΛεΦυΣ από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, από τις οποίες θα προκύψει νέο εκπαιδευτικό υλικό, μαθησιακά αντικείμενα και καλές πρακτικές.

Επικοινωνήστε με το ΕΛεΦυΣ elefys.gr www.facebook.com/elefys/ elefys@gmail.com

Παρουσίαση τρίωρου επιμορφωτικού σεμιναρίου από την εκπαιδευτικό Χρύσα Δούρου στους εκπαιδευτικούς του σχολείου της Αγίας Βαρβάρας με τίτλο: Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο – Ε.Λε.Φυ.Σ.:

Μοιραστείτε το άρθρο