Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, για τους τελειόφοιτους και για τους αποφοίτους. Οι απόφοιτοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την αντίστοιχη εγκύκλιο που τους αφορά διότι περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα