Κατανομή σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 345Β με την απόφαση κατανομής των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Γ’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020.