Οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω Διαδικτύου από τον κηδεμόνα τους. Για την εγγραφή απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και ο κηδεμόνας να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email). Στη φόρμα εγγραφής συμπληρώνονται