Αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις 2019-2020

Η Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποβάλλεται-αποστέλλεται με mail στο Λύκειο (email ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας: lykagvar@sch.gr) από τις 30/3 ως και 9/4/2020, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου. Οι μαθητές δηλώνουν