Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση

Οι υποψήφιοι μαθητές ή απόφοιτοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, καλούνται να υποβάλουν-αποστείλουν με email τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο μας έως τις 9 Απριλίου. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε σκαναρισμένα είτε μέσω

Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε τρία φυλλάδια με οδηγίες σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση, την εξ’αποστάσεως μάθηση και εργασία μέσα από το Διαδίκτυο.