Έναρξη μαθημάτων και συμμετοχή μαθητών

Παρακαλώ να ενημερώσετε άμεσα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου, αν τα παιδιά σας θα απουσιάζουν εξαιτίας της ύπαρξης ατόμου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Η δήλωση απουσίας από τη συνέχιση των μαθημάτων να γίνει με αποστολή