Το πείραμα του Ερατοσθένη

Το πείραμα του Ερατοσθένη στο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας στις 21/03/2022 (Εαρινή Ισημερία).Τα παιδιά μέτρησαν τη σκιά μίας ράβδου και στη συνέχεια υπολόγισαν την περίμετρο και την ακτίνα της γης.