ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το διάβασμα εξευγενίζει το πνεύμα, ακονίζει τη σκέψη ,διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες , διεγείρει την φαντασία. Η γνώση, η συσσωρευμένη εμπειρία και η ιστορία που κρύβουν τα βιβλία αλλά και η καλή λογοτεχνία και η ποίηση