Εγγραφές μαθητών

Από τις 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως τις 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 μπορούν όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση». Οι αιτήσεις γίνονται μέσω