Οδηγίες χρήσης WebEx για μαθητές

Ένας από τους τρόπους σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας που θα εφαρμοστεί είναι η πλατφόρμα WebEx. Οι μαθητές είναι καλό να μελετήσουν τις παρακάτω οδηγίες για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Οι οδηγίες είναι δημιουργία του εκπαιδευτικού πληροφορικής κ. Καλύβα Νίκου.