Υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα 12 Ιουνίου 2020, ώρα 15:00. Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr www.hellenicpolice.gr και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακάτω.

Διευκρίνηση για υποψήφιους πανελλαδικών ΓΕΛ με το 10%

Σύμφωνα με το έγγραφο παρακάτω, όσοι από τους απόφοιτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, μπορούν να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων. Η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση

Οι υποψήφιοι μαθητές ή απόφοιτοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, καλούνται να υποβάλουν-αποστείλουν με email τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο μας έως τις 9 Απριλίου. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε σκαναρισμένα είτε μέσω

Αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις 2019-2020

Η Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποβάλλεται-αποστέλλεται με mail στο Λύκειο (email ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας: lykagvar@sch.gr) από τις 30/3 ως και 9/4/2020, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου. Οι μαθητές δηλώνουν

Κατανομή σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 345Β με την απόφαση κατανομής των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Γ’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020.