Ενημέρωση από το Συνήγορο του Πολίτη για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από μαθητές .

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ.9 του Συντάγματος και το Ν.3094/2003, απέστειλε στην υπηρεσία μας επιστολή, αναφορικά με την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από μαθητές, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων, στην