Μοιραστείτε το άρθρο

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω Διαδικτύου από τον κηδεμόνα τους. Για την εγγραφή απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και ο κηδεμόνας να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).

Στη φόρμα εγγραφής συμπληρώνονται τα στοιχεία του μαθητή, όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τετραμήνου.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου μαθητή, μπορείτε να αφήσετε το πεδίο κενό.

Τα πεδία Email κηδεμόνα * και Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα * είναι απαραίτητα και χρησιμοποιούνται για τυχόν ανάκτηση του κωδικού του e-mail.

Η εγγραφή γίνεται από εδώ https://register.sch.gr/students/ αφού διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες.

Οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μοιραστείτε το άρθρο