Πρόγραμμα μαθητών της Γ’ Λυκείου από 23/3/2020

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μόνο για την Τετάρτη 25/3/2020 δεν θα πραγματοποιηθούν οι πρωινές ώρες στα τμήματα γενικής παιδείας. Θα πραγματοποιηθούν όμως τα απογευματινά μαθήματα της Κοινωνιολογίας στα Τμήματα ΓΑΣ1 και ΓΑΣ2.

Οδηγίες χρήσης WebEx για μαθητές

Ένας από τους τρόπους σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας που θα εφαρμοστεί είναι η πλατφόρμα WebEx. Οι μαθητές είναι καλό να μελετήσουν τις παρακάτω οδηγίες για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Οι οδηγίες είναι δημιουργία του εκπαιδευτικού πληροφορικής κ. Καλύβα Νίκου.