Είσοδος στο e-me από μαθητές

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές που έχουν λάβει τα στοιχεία του λογαριασμού τους να συνδεθούν χρησιμοποιώντας αυτά στο e-me.edu.gr. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναζητήσουν και να προσκαλέσουν τους μαθητές στα μαθήματα. Οδηγίες για το e-me βλέπετε